dissabte, desembre 16, 2017

30 NOV 1999

Autor: Magda

Colles

Minyons de Terrassa

3de10fm, 4de10fm, 2de8sf(i), 3de9fa, Pde8fm
8460 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 3de9fa, 2de8sf, 3de10fm, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
8305 punts

Castellers de Vilafranca

Pd4cam, 3d10fm, 2d8sf, 4d10fm(i), 3d9fa, Pd8fm
8305 punts

Minyons de Terrassa

3de10fm, 4de10fm, 3de9fa(c), Pde8fm
8285 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 3de10fm, 3de9fa, 4de9sf, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5
8225 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5, Pde4cam, 4de9fa, 3de10fm, 4de9sf, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
8170 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 2de9fsm(c), 4de9sf, 7de9f, Pde8fm
7935 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Pde4cam, 4de9fa, 3de10fm(i), 4de9sf, 2de8sf(c), Pde8fm
7800 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 3de9fa, 3de10fm(id), 3de10fm(c), 2de8sf(c), Pde8fm
7670 punts

Castellers de Vilafranca

3de10fm(c), 3de9fa, 2de8sf(id), 2de8sf(c), Pde8fm
7670 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, 3de9fa, 2de8sf, Pde8fm
7655 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, 2de8sf, 3de9fa, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
7655 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5, Pde4cam, 4de9fa, 2de9fsm(c), 3de10fm(c), Pde8fm(c)
7655 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, Pde8fm, 2de8sf(c), 4de9sf(c), Pde5
5880 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

4de10fm, 3de10fm, 4de9sf, Pde5, Pde5cam(c), Pde5
7470 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

4de9fa(c), 4de9sf(id), 4de9sf, 3de10fm(c), Pde8fm(c)
7470 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Pd4cam, 4d9fa, 4d9sf, 3d10fm(id), 5d9f, Pd8fm
7460 punts

Castellers de Vilafranca

3de10fm, 3de9fa, 2de9fm, Pde8fm
7440 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 3de10fm(c), 3de9fa, 5de9f, Pde8fm
7330 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 3de10fm, 2de8sf(i), 5de9f, 2de9fm, Pde8fm
7325 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5, Pde4cam, 4de9fa, 5de9f, 3de10fm(c), Pde8fm
7275 punts

Castellers de Vilafranca

3de10fm, 2de8sf(c), 4de10fm, 2de8sf(c), Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5

Colla Vella dels Xiquets de Valls

3de10fm(c), 4de9sf, 2de8sf(i), 2de8sf(c), Pde7f, Pde5, Pde5, Pde5
7220 punts

Colla Jove Xiquets de Tarragona

3de10fm, 5de9f, 3de9fa(i), 9de8, Pde8fm
7185 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, Pde8fm(c), Pde5
7115 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5, Pde4cam, 4de9fa, 3de10fm(c), 5de9f(id), 5de9f(c), Pde8fm(i), Pde8fm
7050 punts

Castellers de Vilafranca

3de9f, 2de8sf, 4de9fa(id), 4de9fa, Pde8fm
6910 punts

Castellers de Vilafranca

5de9f, 3de10fm, 4de10fm(i), 4de9f, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
6850 punts

Castellers de Vilafranca

3d10fm(c), 2d8sf(c), 4d9sf(id), 4d9sf(c), Pd6
6710 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, 5de9f, 2de9fm, Pde8fm
6675 punts

Castellers de Vilafranca

9de8, 4de9fa, 3de9fa, Pde8fm, Pde5
6650 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 3de10fm(i), 3de10fm(c), 2de9fsm(c), 5de9f, Pde6(c)
6625 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 4de9fa, 3de10fm(c), 4de9f, Pde8fm
6590 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa(c), 3de9fa(c), 2de8sf, 4de9sf, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4
6370 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

4de9fa(i), 4de9fa, 4de9sf(c), 3de9f, Pde8fm
6530 punts

Colla Jove Xiquets de Tarragona

5d9f, 3d10fm(c), 4d9f, Pd8fm
6530 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5, Pde5cam, 4de9fa, 5de9f(id), 5de9f, 2de8sf(i), 2de9fm(c), Pde8fm
6475 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 4de9fa, 5de9f(id), 5de9f, 3de10fm(i), 2de9fm(c), Pde8fm
6475 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

3de10fm(c), 4de9fa(c), 4de10fm(c), Pde6
6460 punts

Castellers de Vilafranca

3de9f, 9de8, 4de9sf(id), 4de9sf, Pde8fm
6420 punts

Minyons de Terrassa

3de10fm(id), 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, Pde7f
6415 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, Pde7f
6415 punts

Castellers de Vilafranca

5de9f, 3de10fm(id), 3de10fm(c), 4de9sf(c), Pde6, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
6370 punts

Minyons de Terrassa

3de10fm(c), 4de10fm(i), 4de9f, 2de9fm, Pde8fm, Pde5, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
6320 punts

Minyons de Terrassa

Pd4cam, 3d10fm(c), 2d9fm, 4d9f, Pd8fm, Pd5
6320 punts

Colla Jove Xiquets de Tarragona

5d9f, 2d9fm, 9d8, Pd8fm, Pd4, Pd5, Pd4
6265 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 2de9fm, 5de9f, 9de8, Pde8fm, Pde5, Pde5, Pde5, Pde5
6265 punts

Colla Joves Xiquets de Valls

Pde4cam, 3de9f, 5de9f, 4de9sf(c), Pde8fm(c), Pde5
6260 punts

Castellers de Vilafranca

2de9fm, 4de9fa(i), 4de9fa, Pde8fm(c), 5de9f(c), Pde5
4845 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

4de9fa, 3de10fm(c), 2de8sf(c), 4de9sf(id), Pde5, Pde5
5970 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Pde5, Pde5, Pde4cam, 5de9f, 2de9fm, 3de8s, Pde8fm(c)
6125 punts

Colla Joves Xiquets de Valls

Pd4cam, 2d8sf(c), 3d9f, 2d9fm, Pd8fm(c)
6115 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 2de9fm, 3de9fa, 3de9f, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
6100 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 2de9fm, 3de9fa, 3de9f, Pde8fm, Pde5, Pde4, Pde4
6100 punts

Castellers de Vilafranca

3de9fa, 3de9f, 2de9fm, Pde8fm
6100 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, 3de9fa, 2de8sf(c), 3de10fm(c), Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4
6025 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 4de9f, 3de9fa(i), 3de9fa, 2de9fm, Pde8fm
6045 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Pde4cam, 4de9fa, 2de9fm, 3de9f, Pde8fm, Pde5
6045 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5, Pde4cam, 4de9fa, 3de10fm(i), 2de9fm, 3de10fm(i), 3de9f, Pde8fm
6045 punts

Castellers de Vilafranca

Pde4cam, 4de9fa, 2de9fsm(i), 2de9fm, 3de10fm(i), 3de9f, Pde8fm
6045 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

3de9f, 2de9fm, 4de9fa, Pde8fm
6045 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, 2de9fm, 3de9f, Pde8fm
6045 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

4d9fa, 4d9sf(c), 5d9f, Pd6
6040 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 2de9fm, 5de9f, 4de9f, Pde8fm
5930 punts

Castellers de Vilafranca

Pde5, Pde5cam, 4de9fa(c), 2de8sf(c), 5de9f(c), Pde7f
5920 punts

Colla Joves Xiquets de Valls

2d8sf, 3d9f, 3d8a, Pd8fm
5915 punts

Castellers de Vilafranca

9de8, 3de9fa, 4de9f, Pde8fm
5905 punts

Colla Vella dels Xiquets de Valls

5de9f(c), 4de9fa(i), 3de9f, 4de9fa(c), Pde8fm, Pde5
5860 punts

Minyons de Terrassa

Pde4cam, 5de9f, 4de9sf, 3de9f, Pde7f
5860 punts

Minyons de Terrassa

3de10fm(id), 3de10fm, 5de9f, 4de9f, Pde7f(c)
5855 punts

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Pde4cam, 3de9f, 5de9f, 9de8, Pde8fm, Pde5, Pde4, Pde4
5845 punts

Castellers de Vilafranca

4de9fa, 5de9f, 3de10fm(c), 4de9sf(i), Pde5
5645 punts

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Pd4cam, 9d8, 5d9f, 4d9f, Pd8fm
5790 punts

Digitals de la diada

Insereix , desplega codi per inserir el vídeo. Un cop desplegat el text està seleccionat ctrl+c o cmd+c per copiar, escape per tancar Copia aquest codi per afegir-lo a la teva pàgina: Tancar '3 rondes' serà aquest cap de setmana...
tags: xiquets de tarragona

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 83 bytes) in /home1/scornado/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1911