Estadístiques FM Montblanc – M.D. Serra

Torraires de Montblanc

Resum Temporada 2017

  D C I ID
3de7 1 0 0 0
2d6 1 0 0 5
5d6 3 0 0 1
4d6a 3 0 0 0
3d6a 7 0 0 2
3d6 9 0 0 1
4d6 6 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 17 0 0 0
total 49 0 0 9

FM Montblanc 2007-2017

  D C I ID
3de7 1 0 0 2
Pd5 0 0 1 0
2d6 4 1 0 3
5d6 2 0 0 6
4d6a 7 0 0 3
3d6a 1 0 0 0
3d6 7 0 0 2
4d6 3 0 0 1
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 21 0 0 0
total 47 1 1 17

Colla Joves Xiquets de Valls

Resum Temporada 2017

  D C I ID
2d8sf 0 1 0 0
Pd8fm 0 2 0 0
2d9fm 1 1 0 0
3d9f 10 1 0 1
4d9f 3 0 0 1
3d8a 5 0 0 0
4d8a 3 2 1 0
5d8 0 0 0 1
Pd7f 6 0 0 0
2d8f 11 0 0 0
total 166 10 1 4

FM Montblanc 2007-2017

  D C I ID
3d9f 1 0 0 0
3d8a 1 0 0 0
5d8 1 0 0 0
Pd7f 1 0 0 0
2d8f 4 0 0 1
3d8 5 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 4 0 0 0
9d7 2 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
total 31 0 0 1

Minyons d'Arboç

Resum Temporada 2017

  D C I ID
5d7 1 0 0 1
3de7 6 0 0 0
4d7 3 0 0 0
2d6 1 0 0 1
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 7 0 0 0
3d6 11 0 0 1
4d6 9 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
total 59 0 0 3

FM Montblanc 2007-2017

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3de7 6 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
5d6 2 0 0 0
7d6 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4net 1 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 26 0 0 0

Facebook Comments
SHARE
Responsable del WebCasteller. Disseny, programació i dades.