Estadístiques de la Diada de Les Santes

Capgrossos de Mataró

Resum Temporada 2017

  D C I ID
5de9f 1 0 0 1
2de9fm 1 0 0 0
3de9f 7 0 0 0
4de9f 1 0 0 0
5de8 3 0 0 0
2de8f 5 0 0 0
7de8 1 0 0 0
3de8 6 0 0 0
Pde6 2 0 0 0
4de8 9 0 0 0
total 167 1 0 1

Resum a Santes

  D C I ID
5de9f 1 0 0 1
2de9fm 1 1 2 2
3de9f 11 1 2 1
4de9f 7 2 1 4
4de8a 3 0 0 0
5de8 8 1 0 1
Pde7f 2 1 0 0
2de8f 6 0 0 0
3de8 3 1 0 0
Pde6 4 0 0 0
total 126 8 5 9

Castellers de Vilafranca

Resum Temporada 2017

  D C I ID
4de9sf 0 0 1 0
3de9fa 3 0 0 0
4de9fa 1 0 0 0
2de9fm 4 0 0 0
3de8s 1 0 1 0
3de9f 7 0 0 0
4de9f 6 0 0 0
3de8a 2 0 0 0
4de8a 1 0 0 0
Pde7f 4 2 0 0
total 147 3 2 0

Resum a Santes

  D C I ID
3de9fa 1 0 1 0
4de9fa 1 0 0 1
5de9f 0 1 1 0
Pde8fm 3 1 0 0
2de9fm 9 1 6 0
3de8s 1 0 1 0
9de8 2 0 0 0
3de9f 13 3 0 0
4de9f 13 0 0 1
4de8a 3 0 0 0
total 93 7 10 2

Minyons de Terrassa

Resum Temporada 2017

  D C I ID
3de10fm 0 1 0 0
5de9f 0 1 0 0
Pde8fm 1 0 0 0
2de9fm 1 0 0 0
3de9f 9 0 0 0
4de9f 2 0 1 1
3de8a 1 0 0 0
5de8 7 0 0 0
Pde7f 2 0 0 0
2de8f 7 0 0 0
total 118 2 1 1

Resum a Santes

  D C I ID
Pde8fm 0 1 0 0
2de9fm 3 0 0 0
9de8 2 0 0 0
3de9f 3 0 0 0
4de9f 5 0 0 0
3de8a 0 0 0 1
4de8a 1 0 0 0
5de8 1 0 0 0
Pde7f 1 1 0 0
Pde6 2 0 0 0
total 27 2 0 1

Facebook Comments
SHARE
Responsable del WebCasteller. Disseny, programació i dades.