Recull de premsa del 15 al 30 de NOVEMBRE

El Periódico de Catalunya
La Mañana Diari de Ponent
El Temps
Diari de Sabadell
Deporte Campeón
El Punt Avui Camp i Ebre
El Punt Avui
Diari de Tarragona
Diari de Tarragona
Diari de Tarragona
Diari de Tarragona
Diari de Tarragona
Diari de Girona
La Vanguardia
El Punt Avui Maresme
El Punt Avui Maresme
El Punt Avui Catalunya Central
Levante el Mercantil Valenciano
Diari de Tarragona
La Vanguardia Que Fem
El Punt Avui Girona
La Vanguardia Vivir
El Punt Avui Catalunya Central
El Punt Avui Catalunya Central
El Punt Avui
El Periódico de Catalunya
Diari de Tarragona
Levante el Mercantil Valenciano
Diari de Tarragona
El Punt Avui Maresme
El Punt Avui Lleida
El Punt Avui
El Punt Avui Lleida
Facebook Comments