Recull de premsa del 25 al 31 d’Octubre

La Vanguardia Vivir
El Punt Avui
El Punt Avui
Diari de Tarragona
Diari de Girona
La Mañana Diari de Ponent
El Punt Avui Girona
El Punt Avui Girona
Diari de Girona
El Punt Avui Girona
El Punt Avui Girona
El Punt Avui Catalunya Central
Diari de Tarragona
El Punt Avui Maresme
El Punt Avui Lleida
El Punt Avui Girona
El Punt Avui Girona
Diari de Girona
La Mañana Diari de Ponent
El Punt Avui Camp i Ebre
El País Cataluña Quadern
El País Cataluña Quadern
Diari de Girona
Ara Comarques Gironines
Diari de Tarragona
Facebook Comments